Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci.

Stalo se
Vánoční strom 2021

Vánoční strom


Vánoční strom 2021Jako každý rok, tak i letos měli členové výjezdové jednotky z Polanky za úkol pokácet a ustavit obecní vánoční strom. Letos byl vybrán strom, který rostl na ulici 1. května na zahradě pana Zdenka Hoňka přibližně 65 let. Tento strom musel být pokácen z bezpečnostních důvodů, protože rostl v těsné blízkosti rodinného domu. Strom má průměr u pařezu 40 cm a výšku nad zemí přibližně 14 metrů. Po uvázání stromu na hydraulický jeřáb byl strom opatrně odřezán a za pomoci pracovních lan uložen na valník dopravní firmy pana Jiřího Silbera z Polanky.Vánoční strom 2021 Poté následoval transport po ulicích Za Humny, Heleny Salichové, 1. května a Hraničky do areálu Dělnického domu. Zde proběhlo ořezání kmenu na potřebnou šířku a finální ustavení. Tento krásně rostlý vánoční smrk bude slavnostně rozsvícen 27. listopadu 2021 v areálu Dělnického domu v Polance. Celá akce zabrala něco přes 4 hodiny a byla přerušená ještě výjezdem jednotky za uprchlým papouškem. Závěrem bych chtěl poděkovat řidičům za trpělivost při transportu a hasičům z Polanky za provedenou profesionální práci.

Jiří Petr


 
Ostravská rallye 2021

Ostravská rallye 2021


Ostravská rallye 2021 V pátek 5.11.2021 naše jednotka absolvovala doplněk odborné přípravy pro jednotky SDH pod názvem Ostravská rallye, pořádanou OSH Ostrava. Letošní ročník poprvé simuloval zásahy v nočních hodinách. Celkem se jednalo o šest stanovišť, na kterých se odehrávaly jednotlivé scénáře zásahů. Kvůli epidemii covid-19 se vyjíždělo z hasičské zbrojnice, aby se zamezilo setkávání jednotlivých jednotek. Po splnění každého úkolu jsme měli krátké hodnocení s rozhodčím, kde jsme se dozvěděli co děláme dobře a co naopak špatně. První stanoviště bylo na Hranečníku a simulovalo nehodu autobusu se čtyřmi zraněnými osobami. Další stanoviště se nacházelo v areálu integrovaného výjezdového centra Ostrava-Zábřeh. Zde na nás čekal únik neznámé látky z užitkového vozidla.

Ostravská rallye 2021Následující úkol nás zavedl do hasičské zbrojnice SDH Ostrava-Radvanice, kde vytékal olej z uzavřené garáže a jako překvapení na nás uvnitř čekal zraněný automechanik, kterého bylo potřeba dostat z kanálu pod vozidlem. Poté jsme vyrazili do centra bezpečné jízdy Libros. Zde si otestovali schopnosti strojníka v řízení hasičských vozidel a velitele v teorii o dálkové dopravě vody. Následoval 

„odpočinkový“ úkol. Spolupráce s jednotkami IZS v nové hasičské zbrojnici SDH Ostrava-Pustkovec. Z úkolu se nakonec vyklubal test pro získání odznaku odbornosti HASIČ III. stupně. Po absolvování testu jsme mohli vyrazit na poslední stanoviště. Nacházelo se v Dolní oblasti Vítkovic, v budově, kam jezdí trénovat jednotky profesionálních

Ostravská rallye 2021hasičů HZS MSK. Zde šlo o požár v budově, do které jsme šli s aktivními dýchacími přístroji. Po splnění posledního úkolu jsme vyrazili zpět do naší hasičské zbrojnice, kde jsme připravili vozidlo k případnému

 zásahu, převlékli se a vyrazili domů. Tato každoroční akce je velice přínosná pro všechny zúčastněné jednotky, protože si vyzkouší i zásahy, ke kterým nejsou předurčeny a na místě se dozví, co nebylo provedeno dobře. Doufáme, že se budeme moci zúčastnit i příštích ročníků a děkujeme za skvělou organizaci Okresnímu sdružení hasičů Ostrava.

zraněný automechanik, kterého bylo potřeba dostat z kanálu pod vozidlem. Poté jsme vyrazili do centra bezpečné jízdy Libros. Zde si otestovali schopnosti strojníka v řízení hasičských vozidel a velitele v teorii o dálkové dopravě vody. Následoval „odpočinkový“ úkol. Spolupráce s jednotkami IZS v nové hasičské zbrojnici SDH Ostrava-Pustkovec. Z úkolu se nakonec vyklubal test pro získání odznaku odbornosti HASIČ III. stupně. Po absolvování testu jsme mohli vyrazit na poslední stanoviště. Nacházelo se v Dolní oblasti Vítkovic, v budově, kam jezdí trénovat jednotky profesionálních hasičů HZS MSK. Zde šlo o požár v budově, do které jsme šli s aktivními dýchacími přístroji. Po splnění posledního úkolu jsme vyrazili zpět do naší hasičské zbrojnice, kde jsme připravili vozidlo k případnému zásahu, převlékli se a vyrazili domů. Tato každoroční akce je velice přínosná pro všechny zúčastněné jednotky, protože si vyzkouší i zásahy, ke kterým nejsou předurčeny a na místě se dozví, co nebylo provedeno dobře. Doufáme, že se budeme moci zúčastnit i příštích ročníků a děkujeme za skvělou organizaci Okresnímu sdružení hasičů Ostrava.


 
7. Setkání Polanek 2021

Sedmé setkání Polanek

V sobotu 14. srpna se uskutečnil zájezd našich hasičů se svými příznivci do Valašské Polanky na Vsetínsku.
Jednalo se o již sedmé setkání dobrovolných hasičů z Polanek, nacházejících se v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.7. setkání Polanek  První ročník se konal v Polánce u Kutné Hory.
Devíti členná delegace odjela už brzy ráno hasičským Mercedesem a jedním osobním autem. Za hodinu a půl jsme byli na místě. Setkání se konalo v krásném areálu místních fotbalistů, kde byly již připraveny stánky a pohoštění ve formě frgálů a množstvím pití jak je na valašku zvykem. Pro případ špatného počasí byly postaveny stanové přístřešky, které jsme naštěstí nemuseli zcela využívat, protože počasí bylo velmi slunečné a teplé. Uprostřed areálu bylo pódium a taneční parket. Ve 13 hodin nastalo slavnostní přivítání všech účastníků setkání, které zahájil starosta místních dobrovolných hasičů a starosta obce.7. setkání Polanek
Ihned poté byl podáván oběd. Na výběr bylo se dvou druhů. Po oběde nám chvíli hrála hudba k odpočinku. Zanedlouho se vedle hřiště objevil starý veteránský autobus z nedalekého muzea veteránů. Tímto autobusem jsme byli povozeni na užasnou a zajímavou komentovanou prohlídku místní Pálenice. Po prohlídce jsme si mohli nakoupit místní speciality a ochutnat různé drinky z pálenek.7. setkání Polanek  Ženy zúčastněné tohoto výletu měli obavy s těchto drinků, ale zbytečně. Bylo známo, že tato pálenice ví, co dělá a chutnalo opravdu všem. Dalším bodem byla zastávka v již zmiňovaném muzeu veteránů. Toto muzeum vlastní pán už mnoho let a sbírá různé modely aut, hraček, nářadí a motorek. Byli jsme rádi za možnost prohlídky zdarma. Během celého tohoto výletu jsme měli v autobuse doprovod tří mužů hrajících na harmoniku. Díky tomuto zážitku byl výlet opravdu vynikající. Po příjezdu zpátky na hřiště měla proběhnou zábava ve formě požárního útoku. Bohužel některé zúčastněné Polanky neměli tolik delegátů a tak se všichni domluvili, že pro tento rok soutěž vynecháme a užijeme si zábavu. K večeru měl parket prostor pro hudbu a tanec. Po celou tuto dobu nám bylo nabídnuto veškeré občerstvení včetně večeře zcela zdarma.
S přibývajícími hodinami pak docházelo na parketu a u stánků ke vzájemnému sbližování všech polančanů i dalších místních občanů, kteří se přišli podívat na tuto akci. Pro naši delegaci vše skončilo úderem desáté, protože jsme se museli vydat na cestu zpět do naší Polanky nad Odrou.
Za všechny účastníky zájezdu je nutno říci, že setkání polančanů bylo opět bezvadné a velice příjemné. Valaši jako organizátoři jsou opravdu úžasní a jsme moc rádi, když k nim můžeme zavítat. Další setkání Polanek se bude konat za dva roky v Polance u Moravského Krumlova. Budeme se těšit na další společná setkání, této úžasné zavedené tradice.


 
Pomoc jdenotky obcím zasaženým ničivým tornádem 24.6.2021

Pomoc jednotky po řádění ničivého tornáda na Hodonínsku

Na konci měsíce června byla jednotka SDH Polanka nad Odrou zařazena do 3. odřadu pomoci obcím zasaženým ničivým tornádem na Hodonínsku, organizovaným Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje. Do odřadu bylo zařazeno celkem sedm jednotek. Spolu s námi ještě jednotky SDH Těrlicko, Bohuslavice, Frýdek-Místek, Ostrava – Zábřeh, Slatina a Hradec nad Moravicí. Z naší jednotky vyrazilo šest členů: Ondřej Cága, Jaroslav Planka, Jiří Machů, Jiří Petr, Dalibor Kotala a Lukáš Všetečka. Odjezd byl naplánován na středu 30.6.2021 ve 2:00 s návratem ve čtvrtek 1.7.2021 v nočních hodinách.  Všichni členové se sešli v úterý dopoledne k přípravě vozidla DA-15 MB, ze kterého byly vytažena některá čerpadla a dýchací přístroje, jež nebyly na místě zásahu potřeba, a nahrazeny motorovými pilami, motorovou rozbrušovací pilou a kanystry s pohonnými hmotami. Byly přidány také lopaty, sekery, nůžkový stan, doplněno nářadí Pomoc obcím postiženým tornádem 2021a nabroušené řetězy k pilám. Po umytí vozidla byla jednotka rozpuštěna, aby si ještě odpočinula před odjezdem. Sraz byl na hasičské stanici ve středu v 1:30. Všichni členové si sbalili zásahové oděvy, oblekli se do pracovního stejnokroje, sbalili spacáky a osobní věci. Poté jednotka přejela na krajskou centrální hasičskou stanici v Ostravě – Zábřehu, kde si všechny jednotky vyslechly organizační  pokyny od velitele odřadu DiS. npor. Ing. Lukáše Poppa a vyrazili v koloně směr Hodonínsko. Protože byl příjezd naplánován na 6:00 a kolona měla ještě čas, měli jsme zastávku na čerpací stanici asi 25 km před cílem. Když obsluha čerpací stanice zjistila, že jim jedeme pomáhat, nabídli nám kávu zdarma. Protažení a občerstvení jsme vyrazili na seřadiště v Podivíně, kde jsme počkali na přiřazení do sektoru a poté vyjeli na určené místo do Hodonína. Cílem naší cesty se stala Základní škola „U Červených domků“, kde sloužil i předchozí odřad. Na místě byla každá jednotka rozdělena na dvě tříčlenná družstva a nastal čas pustit se do práce. Za úkol jsme dostali pořezat pozůstatky náletového lesíku, tvořeného převážně vzrostlými stromy akátů, rostoucího mezi školou a přilehlým sídlištěm. Družstva se střídaly vždy po 30 minutách, kdy jedno družstvo řezalo a druhé odpočívalo. Zde se ukázalo, že vzít sebou stan, byl skvělý nápad, protože tornádo polámalo téměř všechny stromy a my jsme si mohli vytvořit zázemí, ve kterém byl příjemný stín. V jídelně školy zajistil Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje catering, kde bylo možné si dát studené nápoje a nějakou svačinu. Zde jsme měli také teplý oběd. Po obědě a odpočinku jsme do odpoledních hodin pokračovali v řezání stromů. Krátce po večeři a brífingu, která se konala v přírodní učebně v areálu školy, jsme ještě uložili a roztřídili nařezané stromy v areálu školy a šli si připravit nocleh do školní tělocvičny. Rovněž nám byla zajištěna sprcha na přilehlém fotbalovém stadionu. Kvůli poškození plynového vedení tekla pouze studená voda, která ale byla po parném dni velice osvěžující. Před spaním jsme se ještě zašli podívat na zpustošené části města, dali si zasloužené studené čepované pivo a pak hurá spát.  V 7:00 následujícího dne nás čekala snídaně v jídelně a poté přesun do blízkého lesa. Jak jsme později zjistili, v lese se nacházel dětský tábor, který tornádo doslova srovnalo se zemí. Zde jsme strávili celý den řezáním popadanýchPomoc obcím postiženým tornádem 2021 vzrostlých stromů, převážně dubů a borovic, s podporou těžké techniky hasičů z Mělníka a Kutné Hory. Na oběd a večeři jsme se již nikam nepřesouvali, ale byla nám přivezena na místo v podobě chlazených nápojů, řízků, baget a takzvaných krabiček. Tyto práce byly ukončeny po 18. hodině, kdy jednotky sbalily nářadí a postupně odjely na čerpací stanici doplnit pohonné hmoty na cestu domů. Po natankování pohonných hmot jsme měli opět domluvenou sprchu na přilehlém fotbalovém stadionu, která znovu přišla vhod. Nadešel čas odjezdu a nám nezbývalo, než se rozloučit s velitelem sektoru, který nás pochválil a poděkoval nám za skvěle odvedenou práci. Protože zbylo hodně baget ze svačiny, domluvili jsme se s velitelem odřadu, že je vezmeme do vozidla a po cestě je předáme členům IZS do některé ze zasažených obcí. A tak jsme měli možnost podívat se i do Lužic, Mikulčic, kde jsme předali bagety do velitelského vozu PČR, a Moravské Nové vsi. Dále nás čekala jen cesta domů, kam jsme dorazili po 23. hodině. Následující den jsme se sešli ještě jednou, abychom uvedli obě vozidla do stavu pohotovosti. Věřím, že na to co jsme viděli a zažili nikdo z nás určitě nezapomene. Na závěr bychom chtěli poděkovat úřadu městského obvodu Polanka nad Odrou za nakoupení nebytného pracovního náčiní a pracovních rukavic a prodejně Potraviny u Milana za dar ve formě hygienických potřeb a energetických nápojů.

fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii

Jiří Petr

 
Den dětí v ZOO Ostrava

Den dětí

Vzhledem k stálým vládním nařízením jsme se dočkali dne dětí letos v trochu opožděném termínu. Proto jsme se rozhodli si ho pořádně užít.

12.6.2021 jsme s mladými hasiči vyrazili na výlet do zoo Ostrava. Zúčastnilo se pouze 5 dětí, protože ostatní se účastnili dopoledních závodů v požárním sportu.  Počasí bylo velmi slunečné a teplé, a tak jsme si to mohli užít. Po čtyřech hodinách v zoo, se začali stahovat mraky a vypadalo to na déšť. Proto jsme se rozhodli pokračovat v programu v naší hasičské zbrojnici, kde jsme se sešli se zbytkem dětí. Po příjezdu jsme si dali drobné občerstvení a zašli na procházku do parku. Po vydovádění se na kolotoči jsme se rozhodli zajít na zmrzlinu. Při cestě zpátky nás ale přece jenom zastihl déšť. Nebyli bychom hasiči, kdybychom si z toho dělali vrásky. Když už jsme byli převlečení a usušení, opět se venku ukázalo sluníčko a my mohli začít opékat špekáčky, jak bylo původně v plánu. Když už všichni měli plná bříška šli jsme si do sálu zahrát nějaké hry, pustit pohádku a uložit se na spaní. Ovšem co by to byl za den dětí bez pořádné stezky odvahy. A tak jsme začali vše připravovat. Děti už při usínání prosily, aby žádná stezka nebyla. Nevím, jaký mají vliv děti na počasí, ale díky jejich prosíkům se objevil obrovský déšť a z naší stezky sešlo. Den dětí to byl opravdu vydařený. Ale už teď děti ví, že se stezce nevyhnou.

Den dětí 2021

Den dětí 2021

Všechny fotky naleznete ve fotogalerii

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Další > Konec >>

Strana 1 z 9
Úterý, 24. Květen 2022

Design by: LernVid.com