Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci.

Tisk

Dobré rady aneb co je dobré vědět.

NEBEZPEČÍ POŽÁRU PŘI NABÍJENÍ MOBILNÍHO TELEFONU

V době, kdy se mobily staly téměř nepostradatelným nástrojem každého z nás, máme tendenci mít je neustále po ruce bez ohledu na denní dobu.

Ročně je tisíce případů požárů od elektronických zařízení. Některé končí škodou až do výše několika milionů, bohužel někdy jsou i případy kde jde o životy.

Mnoho lidí má svůj mobilní telefon blízko sebe i během spánku. Mnohdy ho mají dokonce přímo na posteli, pod polštářem či na nočním stolku. Toto zdánlivě neškodné chování může být nebezpečné, protože když si elektronické zařízení dobíjíme celý den nebo celou noc, jeho baterie, kabel i samotná nabíječka se rychle přehřívá a jakýkoli hořlavý povrch nebo předmět, se kterým přijde do styku, se může vznítit a způsobit požár.

Jak ideálně nabíjet telefon?

V první řadě byste se měli ujistit, že je telefon na pevném povrchu jako je stůl, noční stolek či třeba plovoucí podlaha. Vyhnout byste se měli povrchům, které zadržují teplo, ať už je to peřina, prostěradlo, polštář, oblečení, koberec apod. A pokud už nabíjet na jednom z takových povrchů, tak spíše po kratších časových úsecích, aby se zařízení nepřehřálo.

  • Nabíjejte zařízení na pevném povrchu a s dostatkem místa kolem
  • Používejte originální anebo značkové nabíječky a nabíjecí kabely
  • Nenabíjejte zařízení pod polštářem, na posteli, na gauči anebo na místě, které je vystaveno přímému slunečnímu svitu

Další věcí, která může zamezit problému, je používání značkových a originálních nabíječek. Pokud použijete nějakou levnou, falešnou nabíječku, tak jednak většinou nesplňuje bezpečnostní předpisy, a hlavně i kvalita je mnohem horší. To samé platí i o nabíjecích kabelech. Levnější se můžou vznítit už při nižších teplotách.

A pokud si telefon odložíte mimo dosah postele,může se vám rovněž zlepšit spánek, protože mobilní telefony jsou velké rozptýlení, a to hlavně před samotným spánkem


BUĎTE DOMA V BEZPEČÍ …

Jak už asi všichni víte, v sobotu 12. 2. 2022 se v Opavě stala nešťastná událost.

Kvůli poruše na plynovém kotli zemřeli tři lidé.

V minulosti se ročně otrávilo oxidem uhelnatým kolem tisíce lidí a přibližně stovka jich kvůli tomu každý rok zemřela.

Otravy oxidem uhelnatým (CO) z lokálních topidel a ohřívačů vody jsou i v našem kraji poměrně časté a nezřídka končí úmrtím. Hasiči neustále varují před tímto nebezpečím a nabádají k pravidelným kontrolám a opravám těchto zařízení a také k nákupům detektorů CO.

I já vás tímto článkem chci požádat, abyste i vy zabezpečili své domácnosti a hlavně životy. Jde jen o maličkost, zajet do obchodu nebo kouknout na e-shop.

Pořídit si detektor CO, který se dnes pohybuje kolem jednoho tisíce korun. Tahle cena vám může zachránit životy, když k vám vstoupí tento nebezpečný plyn.

Oxid uhelnatý je totiž velmi zrádný, protože jde o neviditelný plyn bez zápachu a člověk ho tak nedokáže zaregistrovat.

Je jedno jaký máte kotel a kolik revizí na něm máte provedeno. Porucha může nastat kdykoli.

Způsobů jak chránit svou domácnost je několik. Ať už hlásiče CO, hlásiče požárů až po samotné hasicí přístroje.

Prosím věnujte tomu těch pár minut a pořiďte si je i do svých domácností.

Nikdy nevíte, co se může stát.


Při volání na tísňovou linku postupujte následovně :

* vaše jméno a číslo telefonu odkud voláte /pro případné ověření telefonátu, a pro získání dalších dolňujících informací/
* co se stalo /podle druhu události se na místo vysílá určitá technika, případně se událost oznamuje ostatním záchranným a bezpečnostním složkám - RZS, policii/
* místo události /potřebujeme vědět kde je naše pomoc potřeba, případně další důležité informace - neprůjezdná ulice, .../
* odpovídejte na kladené otázky, zavěste telefon jako poslední

Všechna volání na tísňovou linku jsou bezplatná. Telefonáty jsou zaznamenávány, při volání se zobrazuje telefonní číslo, z kterého se volá.
K čemu jsou hasiči ?

Hasiči mají zákonnou povinnost zachraňovat osoby, zvířata a majetek při požárech, dopravních nehodách a jiných mimořádných událostech /mimořádná událost je každý případ, při kterém je ohrožen život, zdraví osoby, zvířata, anebo je ohrožen majetek/.


Hasiči provádějí zásahy zejména při těchto událostech :

* požáry
* dopravní nehody
* události s nebezpečnými látkami
* výbuchy
* povodně
* závaly
* zřícení budovy
* zřícení konstrukce, pády stromů
* nebezpečný hmyz ohrožující osoby
* jiné nouzové situace


Hoří ve vašem domě a máte zadýmené schodiště ?

1. zachovajte chladnou hlavu, nepanikařte
2. když to situace /nejsou zadýmené únikové cesty/ a vaše schopnosti /jste zdravý, .../umožňují, pokuste se požár uhasit /hadicí z hydrantu, vědrem vody, hasícím přístrojem, pozor na ohrožení el. proudem/
3. když to situace neumožňuje nechoďte na chodbu, neotvírejte dveře /dým je jedovatý, horký, má nízky obsah kyslíku, stačí pár nádechů a .../
4. nenastupujte do výtahu /výtah vás před dýmem neochrání, při požáru může dojít k výpadku el. proudu a zůstanete uvězněný, výtah vás může zavést na místo kde budete více ohroženi/
5. volejte hasiče, telefonní číslo 150
6. utěsněte netěsnosti kolem vstupních dveří do bytu mokrým hadrem /zpomalíte tím pronikání dýmu z chodby do bytu/
7. když hustota dýmu v bytě stoupá, jděte do nejvzdálenější místnosti s oknem /nebo na balkón/ a zavřete za sebou všechny dveře /omezíte tím další šíření dýmu/
8. čekejte na pomoc /dokud nebude odstraněno nebezpečí - dým - sami se do bezpečí nedostanete/
9. upozorněte na sebe - volejte z okna, házejte malé předměty /když chcete, aby se k vám pomoc dostala rychleji dejte o sobě vědět, když hasiči ví kde jste dostanou se k vám rychleji/. Nemějte strach, hasiči prověřují přítomnost osob ve všech ohrožených prostorech.
10. řiďte se pokyny hasičůKdyž hoří elektrické zařízení - televizer, pračka, lednička, ...

1. vytáhněte přívodní šnůru ze zástrčky
2. po vytáhnutí ze zástrčky můžete použít na hašení voduKdyž hoří fritéza ...

1. zavřete víko
2. vytáhněte přívodní šnůru ze zástrčky
3. vynejste ji na volné prostranství, víko otevřete až po vychladnutí olejeKdyž vám shořela večeře

1. když je jídlo spálené, ale nehoří, zalejte nádobu vodou a vyvětrejte byt /když je to možné, větrejte okny, ne dveřmi na chodbu. Zabránite vzniku paniky ve vašem vchodě. /
2. když jste to přehnali ještě více a jídlo už hoří plamenem, přikryjte hrnec utěrkou, plechem na pečení, anebo zalejte vodou /pozor hořící olej nehaste vodou/
3. nestyďte se otevřít dveře hasičům, ušetříte jim námahu a čas, nejste první ani poslední komu se to staloKdyž hoří auto

1. zastavte
2. zatáhněte ruční brzdu
3. všichni vystupte z auta
4. haste hasícími přístroji, hadicí z hydrantu. Když hoří v motorovém prostoru, nestříkejte na kapotu, je to neúčinné. Nasměřujte hasící látku na motor zespodu.Záchrana osob ze zadýmených prostor se provádí nasledujícími způsoby:

1. když osoby nejsou bezprostředně ohrožené, odstraní se zdroj ohrožení - odvětrají se únikové cesty /proudem vzduchu z ventilátoru/, a samotná záchrana už není potřebná
2. použitím vyváděcích masek. Aby se hasiči mohli pohybovat v zadýmeném prostředí používají dýchací přístroje, když je předpoklad záchrany osob mají hasiči dvě masky - jednu pro sebe, druhou pro vás. Nasadí vám masku na obličej a jednoduše vyvedou do bezpečí.
3. když jste v okně, na balkóně, další způsob vaší záchrany je pomocí výškové techniky - hasičského žebříku, nebo plošiny. Jednoduše nastoupite do koše a ten vás sveze jako výtah na pevnou zem.
4. další možnosti záchrany představují různé evakuační zařízení /skluzné rukávy, různé kladky, lanovky, .../Co dělat při dopravní nehodě ?

1. volejte na jedno z telefonních čísel 150, 155, 156, 158, 112 /stačí na jedno, jednotlivé složky se vzájemně informují/
2. odstavte vaše auto před místem nehody /ve směru jízdy, zapněte výstražné světla aby jste včas upozornili ostatní účastníky silničního provozu/.
3. vypněte zapalování havarovaného vozidla
4. zjistěte přítomnost zraněných osob v havarovanom vozidle a okolí
5. poskytněte první pomoc
6. zajistěte, aby nikdo v okolí havarovaného vozidla nekouřil, nepracoval s otevřeným ohněm
7. umožněte průjezd vozidel záchranných a bezpečnostních složek
8. řiďte se pokyny hasičů, zdravotníků, policistůProč zasahují hasiči u dopravních nehod ?

1. při dopravních nehodách dochází k uvěznění zraněných osob v havarovaném vozidle. Aby byl zabezpečen přístup odborné zdravotnické pomoci ke zraněným je potřeba odstranit části vozidla z okolí zraněné osoby pomocí speciálního vyprošťovacího hydraulického zařízení
2. při nehodě je riziko vzniku požáru
3. vozidlo může být v nestabilní poloze /na střeše, na hraně mostu, .../ je nutno zabezpečit jeho stabilitu
4. dochází k úniku paliva, olejů a jiných provozních kapalin, které je nutno zachytit a zlikvidovat
5. je nutno uvolnit cestu
6. mají znalosti a zkušenosti z poskytování první pomoci a odborné předlékařské pomoci
7. jsou připraveni zvládnut nehodu vozidla přepravujícího nebezpečnou látku


Hasič leží, plat mu beží...
Dnes je to jen přání hasičů. V současnosti jsou kladené na odborné znalosti a zručnosti vysoké nároky, hasiči se denně školí, cvičí a trénují. Mimo to se věnují údržbě techniky a hasičské zbrojnice. Ve sboru dobrovolných hasičů Polanka nad Odrou všichni členové pracují zdarma, bez nároku na mzdu a za to jim patří velký dík a uznání.

zdroj:  http://www.hasici-korna.szm.sk

 
Neděle, 23. Červen 2024

Design by: LernVid.com