Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci.

Tisk

Z Polánek do naši Polanky už podruhé…

Na poslední červnový víkend roku 2019 byl už rok dopředu naplánován 6. sraz hasičů z obcí z ČR, které mají ve svém názvu Polanka. Pořadatelé z Polanky nad Odrou oslovili postupně další zástupce hasičů z Polánek a to Polánku u Malešova, Polánku u Moravského Krumlova, Valašskou Polanku, Polánku u Nepomuku, Polánku u Kasejovic, Polánku u Chrudimi a Polánku – Chotoviny u Tábora. I když se už zdálo, že počet zúčastněných Polánek se tentokrát zvýší, nakonec se přece jen 4 Polánky omluvily a to z důvodu velké vzdálenosti a nebo pro nevhodný termín. Přípravný výbor setkání tak mohl na začátku tohoto roku začít s konkrétními přípravami programu, zajištěním ubytování, stravy, výrobou upomínkových předmětů apod.

V pátek 28. června odpoledne začali postupně osobními vozidly přijíždět první zástupci z Polánky u Malešova, no a poslední vozidlo jejich 9 zástupců, pod vedením obecního starosty Malešova a hlavních osob setkání paní Jany a paní Aleny, se v Polance objevilo nečekaně z druhé strany až po 23. hodině a to prý údajně z velkého počtu kecalů ve vozidle, kteří nevěřili palubní navigaci. Pro všechny naše hosty bylo zajištěno ubytování v Polance na ubytovně u paní Luzarové a v apartmánech v Lázeňském domě.

V sobotu jsme ještě museli doladit areál Dělnického domu, kde se celé setkání včetně soutěžních disciplín mělo odehrávat. Dle plánu jsme se měli setkat před obědem v naší nově zrekonstruované hasičské zbrojnici, která byla mimochodem slavnostně otevřena dne 27. června, to znamenalo jen 2 dny před tímto setkáním. Naši hosté z Polánky u Malešova byli v hasičárně první a po nich se krátce po té dostavilo 16 zástupců z Valašské Polanky. Těsně před polednem k nám dorazila i delegace 7 zástupců z Polánky u Moravského Krumlova. První menší zádrhel se ukázal hned při ohřevu oběda, kdy naše nová minikuchyňka první zátěžový test se sporákem a pečící troubou nezvládla. Po několika etapách tak naší hosté společně s místním výborem SDH poobědvali, občerstvili se a připili si na úspěšný den. Během dalšího programu naši hosté poznali ty nejzajímavější místa v Polance spojená s podrobným komentářem. Asi po 2 hodinách cestování se naši hosté vrátili do areálu Dělnického domu a mohly začít připravené soutěže. Při slavnostním nástupu přivítala paní místostarostka z Polanky nad Odrou všechny zástupce hasičů z Polánek a popřála jim hezký pobyt u nás a dobré soutěžní výkony.

První soutěž v tajné disciplíně předvedli domácí hasiči. A proto, že byla tajná a nikdo si ji nemohl zkusit doma nacvičit, tak od začátku bylo jasné o co jde. Šlo jen o to, aby pětičlenné družstvo postupně s kbelíkem vody naplnili děravý 50 litrový sud a zbytek družstva musel umělé díry ucpat svými prsty, tak aby voda zbytečně nevytékala ze sudu ven. Po úplném naplnění vodou a proběhnutí cílem byl pokus ukončen. Na start se tak postavila všechna družstva a také kolektiv našich mladých hasičů. Ihned po této tajné disciplíně byl pro soutěžní družstva připraven netradiční požární útok s vodou. Pětičlenné družstvo mělo za úkol s nářadím, které při požárním útoku používají mladí hasiči, sestříknout v co nejkratším čase terče. V této disciplíně postupně nastoupilo družstvo našich mladých hasičů, po nich naše družstvo, družstvo z Polánky u Malešova, smíšené družstvo žen a mužů z Polánky u Malešova a nakonec následovalo družstvo „starostových“ mužů z Malešova. Družstva z Valašské Polanky a z Polánky u Moravského Krumlova se zalekli silné konkurence a nebo si sebou nepřivezli své odvážné závodníky. Po soutěžích, které sledovalo i několik našich občanů a členů SDH, bylo již připraveno vyhodnocení, které ukázalo, že celkové výsledky jsou trochu jinačí, než jsme čekali. Na 4. místě se umístili hasiči z Valašské Polanky, třetí skončili hasiči z Polánky u Moravského Krumlova, druzí byli místní hasiči a celou soutěž vyhrálo družstvo z Polánky u Malešova. Následně byly předány i upomínkové předměty a mohla začít volná zábava. Jenom zde musím připomenout, že v tyto dny panovaly i u nás v Polance rekordní tropické teploty a tak velice vhod přišlo posezení pod stínem dvou velkých stanů. Reprodukovaná hudba střídala hudbu živou, kterou zajistili dva harmonikáři z Valašské Polanky a to Jožka a Lojzík. O žíznivé a hladové diváky a naše hosty se postaraly obsluhy několika prodejních stánků z řad našich členů SDH. Ve večerním programu tak nastal čas pro kamarádské přípitky a posezení. S přibývajícím šerem se s námi nejdříve rozloučili hasiči z Polánky u Moravského Krumlova a o něco později i celá delegace z Valašské Polanky. S kamarády z Polánky u Malešova jsme se družili asi jen do 23. hodiny, neboť jsme pro ně měli naplánovaný i nedělní dopolední program.

Po snídani v Dělnickém domě jsme dvěma dodávkami odjeli do Přívozu do Hasičského muzea a následně i na prohlídku centrální hasičské stanice v Zábřehu. Naši hosté tak plní dojmů a zážitků ještě u nás stihli v Dělnickém domě společně poobědvat. Po obědě a nezbytném přípitku na šťastnou cestu a na brzkou shledanou jsme se s našimi posledními hosty rozloučili.

Prosluněná a opět sluncem rozžhavená neděle pomalu skončila a s ní i třídenní maratón setkání hasičů z dalších Polanek. Pro některé naše členy bylo nutné ještě obětovat nedělní odpoledne i pondělí a to hlavně k úklidu areálu, vrácení zapůjčených věcí, účtování. Nezbývá nám nic jiného než tlustou čarou uzavřít toto 6. setkání hasičských Polánek a poděkovat členům SDH i nečlenům, kteří se zasloužili o zdárný průběh i přípravu tohoto setkání. Poděkování patří i našim obsluhám prodejních stánků, stejně tak i naší stravovací komisi. Velké poděkování patří i starostovi obce panu Pavlu Bochniovi za aktivní spolupráci při organizaci této akce i za finanční dotaci z fondu ÚMOb, která částečně pokryla finanční náklady setkání. Hlavní poděkování patří našim hostům z Polánek, že si našli čas přijet za námi do Polanky a doufáme, že se jim u nás líbilo. Už teď se všichni těšíme do Valašské Polanky, která by měla příští 7. setkání hasičů z Polánek v roce 2021 pořádat.

 

Odkaz na fotogalerii zde.

červenec 2019
Stanislav Výtisk

 
Neděle, 23. Červen 2024

Design by: LernVid.com