Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci.

Tisk

V roce 2014 klesl počet našich členů o 17, a tak sbor měl 75 členů, z toho 27 žen a 48 mužů. V únoru jsme uspořádali autobusový zájezd na Pustevny, ale tohoto zájezdu se zúčastnilo jen 15 členů, 21 nečlenů a 2 děti. Z důvodu rekonstrukce Dělnického domu se nemohl v tomto roce uskutečnit Hasičský ples. Náš sbor již delší dobu trpěl nedostatkem řidičů. Proto se v tomto roce podařilo zajistit pro 3 naše členy možnost získání řidičského průkazu skupiny C za 1/3 ceny. O další 2/3 se podělil ÚMOb Polanka a náš sbor. Dne 3. května se v Ostravě - Přívozu konala akce „Den s hasiči“. Tato akce byla pojata ve větším stylu. Byli pozváni i hasiči z naší družební obce Zliechova. Ti byli přivítání v HZ a po malém pohoštění jsme všichni odjeli na tuto akci. Tam se prezentoval jak náš sbor, tak i naší přátelé ze Zliechova se svými prapory. Zásahová jednotka se zúčastnila společné ukázky vodní fontány, která se divákům velice líbila. Dne 7. května proběhlo námětové cvičení na ZŠ, které bylo spojeno s následnou prohlídkou a ukázkou zásahové techniky. V letošním roce nám přijeli na výpomoc hasiči ze sousední obce Klimkovice. Jarní brigáda v HZ proběhla v měsíci dubnu, kde 9 našich členů odpracovalo 29 hodin. Pracovalo se na úpravě laviček a stolů za naší HZ a také se posekala tráva a keře. 
Ve dnech 28. a 29. června proběhlo již 4. setkání obcí s názvem Polanka. Toto setkání proběhlo v Polánce u Moravského Krumlova. Zúčastnilo se ho 36 zájemců, z toho 18 členů našeho sboru. Přivítání i celé setkání probíhalo v krásném prostředí a ve vřelé náladě. Druhý den byla ukázka požární techniky a krátce po 11. hodině dopolední jsme se s kolegy rozloučili a vydali na cestu k domovu. Při zpáteční cestě jsme se ještě byli podívat ve vojenském prostoru Libavá, kde pramení řeka Odra. Mnozí z nás tam byli poprvé a tak byli tímto památným místem mile překvapeni. Dne 20. září se konala akce, na kterou jsme se dlouze připravovali. Bylo to výročí 55 let družby mezi naším sborem a sborem ze Zliechova. Jelikož se také konaly oslavy 590 let od první písemné zmínky o Polance, a také slavnostní otevření zrekonstruovaného Dělnického domu, bylo nám starostou obce nabídnuto, zda bychom tyto oslavy nespojili dohromady. My jsme tuto nabídku samozřejmě přijali. Na tyto oslavy přijelo 17 hasičů ze Slovenska. Někteří byli pozvání na slavnostní otevření Dělnického domu a pro zbytek jsme zajistili návštěvu hasičského muzea v Ostravě. Součásti oslav byla i soutěž mezi oběma sbory v požárním útoku a štafetě, a to v kategorii mužů a veteránů. 
Dne 9. října jsme pro děti z MŠ připravili ukázku naší techniky spojenou s prohlídkou hasičské zbrojnice. Z dalších akcí, které jsme uspořádali pro naše členy, to byl hasičský večírek v HZ. Při podzimní brigádě bylo odpracováno 55 hodin. Byla provedena úprava pozemku za HZ, úklid prostor v garáži a nátěr oplechování střechy, okapů a svodů. Na úseku prevence bylo odpracováno 186 hodin a to většinou při zabezpečení požárních hlídek při společenských akcích. 
Na konci letošního roku při výroční valné hromadě byly přichystané řádné volby nového výboru SDH. Ten stávající opustil starosta SDH Milan Cindler, funkci velitele ukončil Ladislav Neděla, dále odešel pokladník Jaromír Kupka. Svoji činnost ukončili i referent prevence Milan Vavroš, vedoucí mládeže Zuzana Kozelská a jednatel Hynek Hurník.

Zásahová jednotka měla po malé obměně 15 registrovaných členů. Věkový průměr jednotky se malinko omladil na 35 let. V roce 2014 jednotka SDH Polanka zasahovala celkem u 8 událostí a to 5x u požárů, 2x u odstraňování spadlých stromů a 1x u monitoringu vodních toků v Polance. Zásahová jednotka se sešla 14 x na školení v hasičské zbrojnici s účastí 58 %. Kromě výjezdu, školení a výcviku, jednotka také zabezpečovala a účastnila se kácení a ořezů stromů u Dělnického domu, požární asistenční hlídky, propagační cvičení, statické ukázky vozidel, soutěže mužů a veteránů, revize ručních hasičských přístrojů a elektrocentrál, inventarizace majetku a různých drobných aktivit k dobrému chodu jednotky. Zásahové vozidla Liaz a Avie prošly technickou kontrolou bez větších problémů. Bohužel 11.4. bylo vozidlo LIAZ nabídnuto k prodeji a tak od tohoto data ho nebylo možné používat. Zbývajících osm měsíců byla jednotka odkázána pouze na dopravní vozidlo AVIA. Závěr roku 2014 nás ale velice mile překvapil. Den před Štědrým dnem jsme převzali od MS kraje zbrusu novou TATRU 815 – 7 s označením CAS 30. Byl to náš nejpěknější dárek pod stromeček, neboť je to první úplně nové zásahové vozidlo u našeho sboru za celou dobu 123 let trvání našeho sboru.

Kolektiv mladých hasičů se scházel vždy jedenkrát týdně a to v pátek od 16.30 hodin. Jelikož většina dětí chodila ještě do školky, tak jsme se po celý rok jsme zaměřili na jen přípravu dětí učit a poznávat práci v požární ochraně. Děti se zúčastnily i různých akcí jako například soutěže „PO očima dětí“, pálení čarodějnic nebo den dětí  spojený se spaním v hasičárně. V létě jsme uskutečnili soustředění na Žermanické přehradě, kde děti strávily krásné 4 dny pod stany. V září provedly děti ukázku požárního útoku v rámci družebního setkání.

V prosinci roku 2014 byl na výroční valné hromadě našeho sboru zvolen nový výbor SDH v tomto složení: starosta Roman Hamšík, velitel Ondřej Cága, hospodářka Dagmar Janoušková, jednatel Tomáš Novotný a členové výboru Milan Cindler a Ladislav Neděla. Že to asi nebyla moc dobrá volba, ukázaly následující tři roky. Z těchto let se skoro bohužel nedochovaly žádné zápisy, zprávy o činnosti SDH nebo zápisy z výborových schůzí a tak podklady pro zápis do naší kroniky SDH se musel zpracovat jen ze vzpomínek členů SDH. Během těchto let nebyla vedena naše kronika, takže zápisy za roky 2013 až 2016 se musely pracně zpracovat a dopsat až v roce 2017.

 

Na začátku roku 2015 měl náš sbor 75 členů. Hned v lednu se v nově zrekonstruovaném Dělnickém domě uskutečnil hasičský ples. Bohužel se naši organizátoři nepoučili z chyb, které se stávaly v minulém období a tak se tento ples uskutečnil jen pro cca 55 platících diváků. Výsledkem této nepodařené akce byla finanční ztráta ve výši 3 744,- Kč, což se negativně odrazilo v dalším období hospodaření sboru. V únoru se sice uskutečnil zájezd na Pustevny, ale jen díky přihlášeným nečlenům, kteří pomohli zčásti naplnit kapacitu autobusu. V polovině března se náš sbor podílel na přípravě slavnostního shromáždění delegátů ze sborů dobrovolných hasičů okresu Ostrava, které se konalo v sále Dělnického domu. Jen s mimořádným nasazením některých našich členů a výpomocí okolních sborů, mohlo asi 200 zúčastněných delegátů a hostů pochválit náš sbor a několik málo našich obětavých členů za bezproblémové zorganizování celé této akce. U této příležitosti byla v prostorách asfaltového hřiště uspořádána velká výstava požární techniky, se kterou dobrovolní hasiči v Ostravě zasahují. Z dalších kulturních akcí ještě v tomto roce proběhlo stavění májky a hasičský večírek v hasičské zbrojnici. V květnu se tři členové zúčastnili  setkání hasičských praporů v Ostravě - Zábřehu i s novým vozidlem Tatra, které tam bylo místním farářem slavnostně posvěceno. V září byl náš sbor požádán, aby se prezentoval se svým vozidlem CAS 30 T 815 na dnech NATO, které se konaly na letišti v Mošnově. Jelikož došlo v našem sboru a rovněž i ve sboru ze Zliechova ke změnám ve vedoucích funkcích, tak z toho důvodu jsme jeli naše přátelé ke konci roku navštívit a domluvit se na další spolupráci. Toto setkání proběhlo ve vřelé náladě a s příslibem, že v naší další družbě budeme dále pokračovat, a to za spolupráce a podpory členů, kteří v ní byli až doposud zapojeni. V 2. polovině roku se podařilo při nácviku našemu sportovnímu družstvu vážně poškodit soutěžní motorovou stříkačku a tak výbor rozhodl o zahájení výběru možnosti zakoupení nové a výkonnější stříkačky pro požární sport. Z důvodu odstoupení vedoucí mladých hasičů jsme celý tento rok bohužel zůstali bez mládeže. Ke konci roku byl také po dlouhých létech konečně uvolněn domovnický byt v hasičské zbrojnici, který užívala paní Jančová. Jelikož se jednalo o obecní byt, tak náš starosta sboru p. Hamšík společně s velitelem jednotky p. Cágou vešli do jednání se starostou obce o další využití prostor tak, aby to bylo prospěšné jak obci, tak i našemu sboru. Na úseku prevence bylo odpracováno 146 hodin a to hlavně při zabezpečení požárních asistenčních hlídek na různých společenských akcích.
V roce 2015 měla naše zásahová jednotka 15 registrovaných členů, ale pravidelnou odbornou přípravu a výcvik navštěvovala sotva polovina členů. Naše zásahová jednotka měla v tomto roce celkem 20 výjezdů a to: 12 x u požárů, 8 x u odstraňování spadlých stromů nebo větví a 1 x u záchrany psa z bazénu u RD. Jednotka v rámci odborné přípravy rovněž pomáhala místnímu obecnímu úřadu a to hlavně při kácení problémových stromů a při čištění komunikací a veřejných ploch. Členové jednotky se rovněž podíleli i na různých akcích, které pořádala kulturní a školská komise obecního úřadu jako např. Pálení čarodějnic, stezka odvahy, dětský den nebo den obce. Jednotka stále disponuje vozidly CAS 30 - T 815/7 a DA 12 AVIA, která by nás měla začátkem příštího roku opustit a měl by ji nahradit dopravní automobil Mercedes-Benz Sprinter.

Co se týká finančního hospodaření SDH za uplynulý rok, tak na začátku roku 2015 bylo v pokladně sboru 242 323,- Kč a k 31.12. 2015 zůstalo v pokladně 230 100,- Kč. Na výroční valné hromadě byl předložen finanční rozpočet na rok 2016 s výdaji ve výši 98 100,- Kč a s příjmy ve výši 10 300,- Kč. I po bouřlivé diskusi však byl tento návrh přehlasován těsnou většinou členů v původní verzi a tak začal další propadák ve sborové pokladně.

 

V roce 2016 vzrostla členská základna díky náboru mladých hasičů na 91 členů. Po celý rok se sbor snažil uskutečňovat kulturní a společenské akce podobné jako v minulých létech. Z důvodu malého zájmu veřejnosti a loňské špatné organizaci, nebyl po delší době uskutečněn tradiční hasičský ples, a tak sbor přišel o významný finanční zisk. Rok 2016 jsme zahájili Výroční valnou hromadou okrsku č. 4, která se konala 26. ledna v Martinově. V únoru se sice uskutečnil zájezd na Pustevny, ale této akce se zúčastnilo pouze minimum našich členů SDH. Dále se sbor zúčastnil v soutěži „Požární ochrana očima dětí“, kdy děti ze ZŠ, MŠ a děti z SDH nakreslily výkresy s požární tématikou a ty nejlepší byly následně oceněny sladkostmi. Poslední den v dubnu byla postavena před hasičskou zbrojnicí májka a v tento den byla provedena i ukázka hasičského zásahu našich dětí na hřišti TJ Sokol u akce pálení čarodějnic. V půlce května se uskutečnil v hasičské zbrojnici Den otevřených dveří, spojený s náborem mladých hasičů. Největší akcí uplynulého roku bylo již 5. setkání hasičů z obcí s názvem Polanka. Toto setkání proběhlo 18. - 19. června opět v Polánce u Malešova v okresu Kutná Hora, kde se v roce 2011 uskutečnilo toto první setkání „polančanů“. Plný autobus se již nepodařilo zaplnit, a tak jedná skupina odjela na místo dodávkovým automobilem a druhá skupina odjela vlakem. V polovině roku byly zpracovány stavební plány na celkovou rekonstrukci Hasičské zbrojnice, především z důvodu nevyhovujícího zázemí pro zásahovou jednotku a stísněných parkovacích míst pro zásahovou techniku v garáži. Při soutěžích v požárním sportu dosahovalo družstvo mužů SDH pouze průměrných výsledků. Výbor SDH se proto rozhodl zakoupit novou soutěžní požární stříkačku, jejíž cena dosáhla 135 000,- , což byla velká ráno do rozpočtu SDH. Jen část finančních prostředků se podařila zajistit z obecního úřadu a dary sponzorů. Na podzim sbor uskutečnil pro své členy hasičský večírek. Během celého roku se nově založený kroužek mladých hasičů pravidelně scházel ve zbrojnici pod dohledem dvou nových vedoucích a to Lucky Holéczyové a Dáši Janouškové. Naši noví malí hasiči se tak začali učit základům požární ochrany. O víkendech se na několika výletech podívali i do okolí Ostravy a rovněž absolvovali i několik sportovních soutěží v blízkém okolí.

V zásahové jednotce SDH bylo v tomto roce evidováno 16 členů. Letošním rokem přibyli do řad členů jednotky tři noví zájemci a to pan Jan Barinec, Jiří Machů a Jan Filip. Dva stávající členové tyto řady na vlastní žádost opustili. Členové jednotky se sice scházeli pravidelně 2x za měsíc na školeních, ale účast na těchto školeních byla ani ne 60-ti procentní.

Dne 21. ledna 2016 při slavnostním předání v ostravském Trojhalí, za přítomnosti představitelů kraje i hasičů, obdržela jednotka do užíváni vozidlo DA-15 na podvozku Mercedes-Benz Sprinter 4x4. Toto vozidlo bylo spolufinancováno ze strukturálních fondů Evropské unie a národních rozpočtů prostřednictvím rozpočtu Moravskoslezského kraje. Toto zásahové vozidlo je již druhé, které místní jednotka dostala k užívání, během jednoho roku. Nové vozidlo nahradilo dosluhující DA-12 AVIA, které sloužilo u jednotky celkem 17 let. Na druhou stranu se však ukázalo, že nová technika má podstatně větší rozměry a že bude nutno v co nejkratší době upravit stavební prostory obou garáží.

V letošním roce zasahovala jednotka u osmi událostí a to 2x u požárů a 6x u odstraňování spadlých stromů nebo větví. Jednotka se mimo odborná školení zúčastnila také ukázek techniky při oslavách okolních sborů, ukázkových cvičení při akcích polanských spolků, taktického cvičení v ZŠ, odborných školeních ve školícím centru v Jánských Koupelích. Dále navštívila kolegy hasiče z letiště v Mošnově, kteří jednotce ukázali prostory a techniku kterou disponují a rovněž členové pomáhali zaměstnancům úřadu při kácení cca 20-ti problémových stromů v obci. Jeden z těchto stromů, který jednotka pomáhala skácet, se stal vánočním a ten byl poprvé ustaven v prostoru areálu Dělnického domu.

V oblasti hospodaření s financemi našeho sboru byl tento rok obdobný jako ten předešlý. Na začátku roku bylo v pokladně SDH 230 100,- a na konci roku zůstalo jen 186 100,- . Tímto naprosto nezodpovědným hospodařením výboru byla opět ztráta 44 000,- v naší pokladně. Výbor SDH to nijak neřešil a na Výroční valné hromadě znovu předložil nevyrovnaný rozpočet na rok 2017 s příjmem ve výši 66 000,- a s výdaji 92 000,- , to znamená ze ztrátou 26 000,- Kč.

Na základě tohoto špatného hospodaření, špatné komunikaci se starostou SDH, omezení kulturních akcí pro členy, neaktualizování kroniky SDH a celkového propadu hodnocení sboru jak v obci, tak i v Ostravě, členská základna SDH navrhla na prosincové Výroční valné hromadě odvolat celý současný výbor. Snad poprvé v novodobé historii se v našem sboru musely uskutečnit mimořádné volby, které zvolily do funkce starosty SDH Ondřeje Cágu a společně s ním i nový deseti členný výbor s průměrným věkem 31,5 roku.

 

V roce 2017 opět klesl počet naší členské základny a to na 77 členů. Nově zvolený výbor, který byl zvolen při loňských mimořádných volbách, pracoval v tomto složení: starosta a velitel-Ondřej Cága, náměstek starosty-Stanislav Výtisk, jednatel-Milan Cindler, hospodář-Dagmar Janoušková, vedoucí mladých hasičů a kronikář-Lucie Holéczyová, kulturní referent-Dalibor Kotala, referent prevence - Jan Švoch, organizační referent-Jaroslav Planka, referentka žen-Kristýna Lukačiková a člen výboru- Libor Antes. Tento nový výbor se pravidelně scházel 1x měsíčně a snažil se po celý rok organizovat akce jak pro členy SDH, tak i pro obyvatele obce. Hned ze začátku roku, kdy zamrznul Zámecký rybník v Polance, muži z výjezdové jednotky uklidili sníh z ledu, osvětlili plochu rybníku a vytvořili tak ve dvou víkendech večerní bruslení s osvětlením pod širým nebem i s občerstvením. Koncem února se konal tradiční celodenní  zájezd na Pustevny. Začátkem března se k nám donesla smutná zpráva a to, že nás navždy opustila dlouholetá a obětavá členka našeho sboru sestra Ludmila Sojková. Pohřbu se zúčastnilo 12 členů SDH i s Hasičským praporem. V předvečer 1. května se sbor zúčastnil s hasičskou technikou akce „Pálení čarodějnic“. Zde mladí hasiči předvedli požární útok od zásahového vozidla. Tento den byla před hasičárnou postavena májka. Družební setkání se členy výboru DHZ Zliechov se konalo 27. května v prostorách hasičské zbrojnice. Důležitým bodem bylo vytyčení další spolupráce mezi sbory a hlavně seznámení s novými členy, neboť i ve Zliechově byl zvolen nový výbor. O večerní zábavu se pak postarali naši členové na akci smažení vaječiny. Dne 16. července se čtyři členové výboru vydali do Valašské Polanky, kde probíhaly oslavy 110. let založení sboru. Po malém občerstvení se všichni odebrali do kostela sv. Jana Křtitele. Po mši byla na programu hlavní část oslav a to slavnostní valná hromada. Stejně jako ostatní delegace blízkých SDH, tak i my jsme předali místnímu sboru malý upomínkový dárek. Odpolední program patřil oslavám a bohatému programu. Naše delegace se díky dobré organizaci a zábavě vracela v pozdních večerních hodinách. Dne 23. července provedli naši členové ukázku techniky a prodej občerstvení na Polanské pouti. Dne 27. července sbor uspořádal Den s hasiči v areálu Dělnického domu. K vidění zde byla hasičská technika, ukázky mladých hasičů a proběhla soutěž mezi mladými hasiči, maminkami a členy výboru.  Dne 12. srpna se devět členů výboru zúčastnilo soutěže v požárním útoku v družební obci Zliechov, kde jsme také soutěžili a docílili 5. místa. Po této akci jsme se seznámili s obcí Zliechov a ještě jsme stihli prohlídku sousedních Čičman.    
V sobotu 28. srpna proběhla u nás po delší době hasičská soutěž mužů a žen na fotbalovém hřišti, které se zúčastnilo celkem 16 družstev. Naše soutěžní družstvo už s novým sportovním strojem skončilo na 7. místě.
První sobotu v září pořádal výbor celodenní autobusový zájezd na přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně. V rámci výletu proběhla ještě exkurze profesionální hasičské stanice v Rýmařově a také v Pivovaru Zlosyn. Po prohlídce elektrárny ještě účastníky čekala prohlídka lázní Jeseník a malé občerstvení v Holčovicích. Dne 9. září se náš sbor prezentoval v areálu Dělnického domu při příležitosti Den obce. Dne 4. 11. proběhl tradiční Hasičský večírek s večeří a bohatou tombolou pro členy sboru a jejich hosty, a to v jídelně Dělnického domu. Od června totiž probíhaly na hasičské zbrojnici brigádnické hodiny kvůli vyklizení všech místností a veškerého inventáře tak, aby mohla začít plánovaná rekonstrukce hasičské zbrojnice. Veškerý inventář, stoly, židle, obrazy, poháry, nádobí, archív, skříně atd. byly postupně odváženy do náhradních prostor drážních hasičů v Ostravě – Přívoze. Z důvodu změny financování rekonstrukce zůstala ale naše hasičárna do konce roku prázdná a tak všechny výborové schůze, schůzky mladých hasičů a další plánované akce se bezúplatně konaly v prostorách Dělnického domu. Zásahová jednotka se svými vozidly a vybavením zůstala akceschopná v prostorách garáže zbrojnice. Koncem roku se výbor začal aktivně připravovat na oslavy 125. výročí založení sboru.  

Mladí hasiči se během roku zúčastnili Ostravské ligy mládeže, kde skončili celkově na 13. místě a dále se zúčastnili soutěže Ostravských šedesátek. Scházeli se pravidelně 1x týdně, oslavili spolu dětský den tak, že přespali v hasičské zbrojnici. O letních prázdninách jelo deset mladých hasičů a dvě vedoucí na třídenní tábor do Budišova nad Budišovkou. Ke konci roku oslavili mladí hasiči Halloween a to diskotékou v maskách.  

Zásahová jednotka v Polance měla na začátku roku 15 registrovaných členů. Jednotka se v roce 2017 sešla 16x na odborné přípravě v hasičské zbrojnici. Jednotka disponuje vozidly Tatra CAS 30-T815  a Mercedes-Benz Sprinter DA 15.
V roce 2017 zasahovala jednotka SDH Polanka u 7 požárů, u 7 technických pomocí, u 2 čerpání vody a 1x u úniku nebezpečných látek do vodního toku. Na požádání zaměstnanců obecního úřadu v Polance byla jednotka po celý rok připravena řešit i události mimo zásahové činnosti, kterých bylo celkem 15. Tato činnost je hlášená na krajské operační středisko jako mimo zásahová činnost. Z toho vyplývá, že se nejedná o přímé ohrožení života nebo majetku, ale členové i technika je pojištěna jako v případě zásahu. Byly to tyto hlavně akce na kácení a ořezy problémových stromů, čištění naplavenin na splavech Polančice, čištění komunikací a veřejných ploch, likvidace bodavého hmyzu a asistencí u kulturních akcí v obci.
V měsíci listopadu se čtyři členové jednotky zúčastnili soutěže Ostravská rallye, kde pro ně bylo připraveno celkem pět úkolů, které měly prověřit akceschopnost i fyzickou zdatnost členů jednotek. Dne 14. listopadu se jednotka zúčastnila požární asistenční hlídky s vozidlem při dětském lampiónovém průvodu v Polance a dne 25. listopadu provedla jednotka společně se zaměstnanci dopravní firmy pana Radima Sýkory pokácení, transport a ustavení vánočního stromu v areálu Dělnického domu.

Na výroční valné hromadě, která se konala 16. prosince v prostorách Dělnického domu, byla zhodnocena činnost sboru pod vedením nového výboru. Byl přijat plán práce i rozpočet na příští období. Členské příspěvky se zvýšily ze 150,- Kč na 200 ,- Kč za rok, kde 100,- Kč se musí odevzdat na okresní sdružení hasičů. I v oblasti hospodaření se nový výbor již držel schváleného rozpočtu a tak na konci roku bylo v naši pokladně „jen“ o 16 100,- Kč méně než na začátku roku. Toto mínus zapříčinila ještě jedna neproplacená faktura minulého výboru za sportovní požární stříkačku. Na vlastní žádost odstoupil z výboru SDH referent prevence Jan Švoch a tak na jeho funkci byl zvolen Jaromír Gadula.

I v roce 2018 naše základna opět klesla a to na 65 členů z toho 37 mužů, 17 žen a 11 dětí. Desetičlenný výbor SDH se scházel pravidelně 1x za měsíc, pracoval dle schváleného plánu práce a ve stejném složení jako v minulém roce.  
Tento rok jsme zahájili již tradiční zimní akcí a to „Večerním bruslením s hasiči“ na rybníku pod zámkem. Již od začátku roku se celý výbor aktivně zapojoval do příprav na letošní oslavy založení našeho sboru. V lednu bylo šest mužů z výjezdové jednotky proškoleno na provádění preventivních asistenčních hlídek na kulturních a společenských akcích v Polance. Těchto 6 členů asistovalo celkem na třinácti plesech. V měsíci únoru se uskutečnil zájezd na Pustevny. Tohoto zájezdu se sice zúčastnilo 44 osob, ale z toho jen 4 členové našeho sboru a dva mladí hasiči. Pro děti z mateřské a základní školy byla vyhlášena také soutěž „Požární ochrana očima dětí“. Začátkem tohoto měsíce se k nám donesla smutná zpráva, že nás navždy opustil dlouholetý člen pan Adolf Franek. Pohřbu se zúčastnilo 7 členů v uniformách a s hasičským praporem, dále 10 členů SDH a 2 členové z družební obce Zliechov.
V březnu několik našich členů provedlo před plánovanou rekonstrukcí zbrojnice demontáž všech radiátorů, včetně rozvodových trubek, dále demontáž vrátku a železných vodítek ve věži na sušení hadic. Do šrotu se odvezla i požární siréna ze střechy zbrojnice, neboť s ní se již po rekonstrukci nepočítalo. Za tento železný šrot jsme tak do pokladny SDH dostali několik tisíc korun. Dne 2. května začala dlouho očekávaná rekonstrukce celé hasičské zbrojnice. Ještě týden před touto historickou událostí vykopali tři členové ze zdi tajnou skříňku, která byla zazděna při rekonstrukci zbrojnice v roce 1968. Přesné místo ve zdi u hlavního vchodu označil poslední pamětník pan Mojmír Sýkora. Bohužel všechny písemnosti umístěné v této skříňce nebyly vlivem vlhkosti zdiva dále použitelné. Dne 12. května proběhlo smažení vaječiny v areálu Sokolovny. Této akce se zúčastnilo celkem 31 osob z toho 22 členů SDH.
Dne 19. května vypukly dlouho připravované oslavy 125. výročí založení našeho sboru, a o celém podrobném průběhu oslav se můžete dočíst v sekci „Stalo se“. Ještě v květnu se tři zástupci SDH zúčastnili setkání historických praporů v Šenově a dva zástupci byli vysláni na celostátní setkání historických praporů v Brně.
Dne 29. července členové sboru prodávali pohoštění na Polanském krmáši a čistý zisk z prodeje byl nad očekávaní dobrý. Dne 11. srpna sedm členů vyjelo na soutěž do družební obce Zliechov, kde se umístili na 3. místě z celkových 15 družstev. V sobotu 25. srpna odjelo šest členů SDH společně se starostou obce opět do Zliechova, kde probíhaly oslavy 95 let od založení jejich dobrovolných hasičů. Na tuto akci jsme byli pozváni na celý víkend. Dne 1. září se konal jednodenní autobusový zájezd na Baťův kanál a okolí, který se díky doprovodnému programu velice vydařil. Zúčastnilo se ho celkem 43 osob z toho 16 členů SDH. Dne 6. října sbor pořádal drakiádu, která se konala na poli za fotbalovým hřištěm a rovněž tato akce sklidila u dětí a občanů velký úspěch.  Dne 24. listopadu se konal tradiční hasičský večírek v Dělnickém domě a zúčastnilo se ho 35 osob.  
Náš sbor byl úspěšný i v žádostech o finanční dotace z krajského úřadu a městského obvodu. Díky těmto dotacím byly zakoupeny potřebné prostředky pro sbor jako např. 4 ks hasičských stejnokrojů, nerezové várnice a hrnce, laserová tiskárna, sportovní hadice, čistící prostředky a velkou měrou byly tyto dotace použity na oslavy založení místního sboru a družebního setkání. Nemalé finanční částky byly použity na činnost a výbavu mládeže. Výroční valná hromada se opět konala na konci roku z důvodu probíhající rekonstrukce v prostorách Dělnického domu. Během rekonstrukce zbrojnice byl při zemních pracích vykopán základní kámen zbrojnice z roku 1926, který ležel v zemi v hloubce 1 metru od roku 1968, kdy se zbrojnice naposled renovovala.

Tento základní kámen byl umístěn na důstojné místo uvnitř zbrojnice a spolu s ním byly umístěny a zazděny do tajné schránky některé dokumenty, upomínkové předměty, fotografie, mince, noviny, časopisy apod. V posledním týdnu tohoto roku bylo staveniště předáno ke kolaudaci a k dalšímu dovybavení potřebného inventáře a nábytku.
Na konci tohoto roku na vlastní žádost ukončili své funkce ve výboru SDH pan Dalibor Kotala a slečna Kristýna Lukačiková. Jejich funkce byly přiděleny současným členům výboru.

Mladí  hasiči se scházeli pravidelně 1x týdně, téměř za každého počasí a to v šatnách Dělnického domu nebo na hřišti. V soutěžích se děti zúčastnily několika soutěží v okolí. V červenci na děti čekal týdenní tábor v autokempu Budišov nad Budišovkou. Koncem roku čerpali mladí hasiči ještě z finanční dotace obce na sportovní vybavení.
Během celého roku referent prevence pravidelně obměňoval vývěsní skříňky, dále zúčastnil odborného semináře preventistů, kdy tématem semináře byla zejména problematika a kritéria správného zhotovení a čištění komínů.

Zásahová jednotka v Polance měla během roku 15 registrovaných členů. Zásahová vozidla Tatra a Mercedes byly z důvodu rekonstrukce hasičské zbrojnice přesunuty na Družstvo vlastníku, kde nám byly poskytnuty provizorní prostory tak, aby jednotka nebyla rekonstrukcí zbrojnice postavena mimo akceschopnost.

V roce 2018 zasahovala zásahová jednotka SDH Polanka u těchto 11 událostí a to 7x u požárů, 2x při odstraňování spadlých stromů, 1x u technické pomoci a 1x byl výjezd vyhodnocen jako planý poplach. Na požádání zaměstnanců obecního úřadu v Polance místní hasiči řešili i další události mimo zásahovou činnost, kterých bylo rovněž 11 a nejednalo se o přímé ohrožení života nebo majetku.  

Během tohoto roku se členové jednotky aktivně zapojovali do akcí pořádaných výborem SDH jako např. večerní bruslení, brigádnické práce v HZ, statické ukázky při akcích apod.
Jednotka v průběhu roku provedla menší brigádnické práce na údržbě vozidel a technických prostředků. Dne 15. listopadu se jednotka zúčastnila požární asistenční hlídky s vozidlem při lampiónovém průvodu v Polance. Dne 24. listopadu provedla jednotka společně se zaměstnanci dopravní firmy pana Radima Sýkory pokácení, transport a ustavení vánočního stromu v areálu Dělnického domu.  

Díky velice zodpovědnému hospodaření, schváleným nákupům potřebných věcí, využíváním dotací a sponzorských darů se po celý rok výbor držel schváleného rozpočtu a tak na konci roku bylo v naši pokladně skoro o 58 000,- Kč více než na začátku roku.

 

Bohužel i v roce 2019 naše základna opět klesla a to na 64 členů z toho 35 mužů, 19 žen a 10 dětí. Průměrný věk členské základny byl 43,8 let. Osmičlenný výbor SDH se scházel pravidelně 1x za měsíc, pracoval dle schváleného plánu práce a ve stejném složení jako na konci minulého roku.

Rok 2019 jsme zahájili montáží skříní a polic do nově zrekonstruované hasičské zbrojnice. Již od začátku roku se členové výboru aktivně zapojovali do příprav dvou velkých letošních akcí a to 6. setkání hasičů z obcí s názvem Polanka a 60. výročí založení družby s DHZ Zliechov.

V měsíci únoru se uskutečnil zájezd na Pustevny, kterého se zúčastnilo jen 34 osob, z toho pouze 5 členů SDH. Mladí hasiči se zúčastnili v březnu soutěže „PO očima dětí“. V tomto měsíci začalo naostro stěhování, třídění a mytí inventáře do zrekonstruované hasičské zbrojnice. Tyto práce probíhaly intenzivně až do měsíce června. Při stěhování a následných brigádách bylo odpracováno celkem 346 hodin a to pouze 17 členy i přes to, že úsekáři několikrát informovali všechny členy našeho sboru. V podvečer 30. dubna jsme se zúčastnili s technikou akce „Pálení čarodějnic“. Zde naši mladí hasiči předvedli požární útok od zásahového vozidla. V hasičské zbrojnici v tento den probíhal i předmájový večer, kterého se zúčastnilo 10 členů. Dne 1. června proběhla akce smažení vaječiny společně se dnem dětí. Tato akce se konala v prostoru za hasičkou zbrojnicí. Této akce se zúčastnilo cekem 22 osob, z toho 13 členů SDH. Dětí přišlo celkem 15, z toho 9 našich mladých hasičů.

V sobotu 15. června se uskutečnila pravá hasičská svatba, a to našeho starosty Ondřeje Cágy a hospodářky SDH Dagmar Janouškové, které se zúčastnili i členové našeho sboru a také kolegové ze sboru z Krásného Pole a Klimkovic.

Slavnostní předání HZJen dva dny před akcí 6. setkání hasičů z Polanek,   a to 27. června, byla nově zrekonstruovaná   hasičská zbrojnice slavnostně otevřena za   přítomnosti starosty obce pana Pavla Bochni,   brigádního generála hasičského záchranného   sboru MSK Ing. Vladimíra Vlčka, zastupitelů   z obecního úřadu a členů našeho sboru. Po   slavnostním předání následoval malý raut, který   zajistil úřad městského obvodu. Tento raut byl   zpestřen o ostrý výjezd naší jednotky k požáru   suchého porostu kolem vlakového koridoru.   Všichni zúčastnění tak viděli akceschopnost naší jednotky. V odpoledních hodinách probíhal den otevřených dveří pro veřejnost, který měl velkou účast ze strany občanů Polanky.

Ve dnech 28. a 30. června se konala dlouho připravována akce 6. setkání hasičů z obcí s názvem Polanka. Zúčastnily se celkem 4 Polanky včetně té naší i přes to, že jsme oslovili všech šest dalších Polánek. Dne 28. června v podvečer jsme přivítali zástupce z Polánky u Malešova, kteří byli ubytovaní u paní Luzarové a v apartmánech Lázeňského domu. V sobotu 29. června jsme od ranních hodin připravovali areál Dělnického domu. V čase oběda jsme přivítali v hasičské zbrojnici i zástupce z Valašské Polanky a Polánky u Moravského Krumlova. Po společném obědě proběhl poznávací výlet po krásách naší obce. Poté probíhala soutěž v požárním útoku a v tajné disciplíně v areálu Dělnického domu. Při slavnostním nástupu po ukončení disciplín, přivítala a pozdravila všechny zúčastněné místostarostka naší obce. Při nástupu byly předány vzájemně upomínkové předměty na tuto akci. Dále pokračovala akce volnou zábavou, kterou zpestřili dva harmonikáři z Valašské Polanky. Ráno 30.6. začalo snídaní v Dělnickém domě. Po snídani následovala návštěva Hasičského muzea a exkurze na centrální hasičské stanici v Zábřehu. Poté probíhalo loučení a odjezd hostů domů. Celá tato akce byla velice podařená s kladným ohlasem všech zúčastněných.

Dne 28. července členové našeho sboru opět prodávali pohoštění na Polanském krmáši. Tato akce sklidila kladný ohlas i díky cimbálové hudbě, která vyhrávala v prostorách našeho prodejního stánku. V sobotu 10. srpna vyjelo 10 členů SDH na soutěž v požárním útoku do družební obce Zliechov, kde se umístili na 4. místě z celkových 15 družstev. Dne 17. srpna proběhly dopoledne v areálu Dělnického domu závody v požárním útoku. Zúčastnily se 4 družstva a naši muži skončili na 3. místě. Pozvání přijalo i soutěžní družstvo ze Zliechova.

V sobotu 7. záři se uskutečnil dlouho plánovaný autobusový zájezd do naši družební obce Zliechov, kde probíhaly oslavy 60. výročí založení družby s místním sborem dobrovolných hasičů. Tohoto zájezdu se zúčastnilo opět pouze 28 osob z toho 13 našich členů. Na cestě do Zliechova jsme se ještě zastavili na prohlídku hasičské zbrojnice v Novém Jičíně, kde jsme si mohli prohlédnout jak techniku, tak i prostory stanice. Dále pokračovala cesta přes Valašskou Polanku, kde jsme krátce zastavili, abychom pozdravili naše kamarády hasiče z této obce. Ti nám také ukázali prostory hasičské zbrojnice a techniku. Po malém pohoštění jsme konečně pokračovali na Slovensko. Ve Zliechově nás s radostí přivítali na náměstíčku místní hasiči a dále jsme pokračovali na oběd do místní školy. Po obědě pokračoval program pro zúčastněné nečleny v blízkém skanzenu v obci Čičmany a pro členy sboru slavnostní valnou hromadou, kde jsme si poslechli historii celé družby a historii obou sborů. Předali jsme si upomínkové předměty a dary, a vyslechli si zdravice od zúčastněných hostů. Dále jsme si prošli obec Zliechov, uctili jsme památku našich zemřelých kamarádů na místním hřbitově a naše setkáni zakončili v místní hospůdce, kde pokračovala volná zábava. Cca v 22 hodin jsme se rozloučili a vydali se na cestu domů. Tento zájezd sklidil velký úspěch jak u členů, tak hlavně u nečlenů, kteří zažili takovou vstřícnou atmosféru poprvé.

Dne 21. září proběhla již druhá hasičská svatba v našem sboru, a to našeho preventisty Jaromíra Gaduly s členkou SDH Terezou Sobasovou. Dne 12. října sbor pořádal drakiádu, která se konala opět na poli za fotbalovým hřištěm. Akce se zúčastnilo celkem 22 draků. I tato akce byla velmi povedená. Dne 7. listopadu se jednotka zúčastnila požární asistenční hlídky s vozidlem při lampiónovém průvodu v Polance. Dne 21. listopadu provedla jednotka společně se zaměstnanci firmy p. Radima Sýkory a zaměstnanci obce pokácení, transport a ustavení vánočního stromu v areálu Dělnického domu. Dne 23. listopadu se konal tradiční hasičský večírek v sále v hasičské zbrojnice, kterého se zúčastnilo celkem 38 osob, z toho 26 našich členů.

V sobotu 14. prosince se konala výroční valná hromada SDH již v nově zrekonstruované hasičské zbrojnici, na které byl, mimo jiné, zvolen i nový desetičlenný výbor SDH pro následující pětileté funkční období v tomto složení: novou starostkou byla poprvé v historii sboru od jeho založení v roce 1893 zvolena žena, a to paní Dagmar Cágová, náměstek starosty a jednatel-Jaroslav Planka, velitel-Ondřej Cága, referent prevence-Jaromír Gadula, hospodář-Tomáš Novotný, kulturní referent a referentka žen-Markéta Petrová, kronikář-Beáta Padychová, členové výboru-Libor Antes, Jiří Petr a Jiří Machů. Průměrný věk nového výboru tak byl 29,5 let. Revizorem SDH byl zvolen Stanislav Výtisk.

Mladí hasiči se v tomto roce scházeli pravidelně 1x týdně, kde se učili poznávat hasičské řemeslo. Na soutěžích ale moc úspěšní nebyli. Během roku se pod vedením dvou vedoucích připravovali v náhradních prostorách na různé akce a soutěže. V září, v novém školním roce, se po dlouhé době tento kroužek mladých hasičů rozpadl neboť většinu členů hasičina přestala bavit. Našimi členy zůstalo pouze několik mládežníků, kteří se začali připravovat na soutěže ve sboru ve Svinově. I přes nový nábor případných zájemců v kolektivu mladých hasičů, tento kroužek do konce roku 2019 už nepracoval. Na úseku prevence členové SDH odpracovali spoustu hodin, a to hlavně při zabezpečování požárních hlídek na kulturních a společenských akcích v Polance.

Zásahová jednotka měla na začátku roku 15 registrovaných členů. Člen Jan Filip ukončil svou činnost v jednotce na vlastní žádost. Místo tohoto člena byl po absolvování základního odborného výcviku zařazen do jednotky Jiří Petr. Jednotka se v roce 2019 sešla 3x na odborné přípravě, kde byly proškoleny povinná témata pro rok 2019.

V roce 2019 zasahovala jednotka SDH Polanka u těchto 15 událostí:

03.02. Polanka, ul. Ve Svahu 1130/9, požár elekroinstalace v RD

11.03. Polanka, ul. K Pile 61, odstranění spadlého stromu z kabelu el. vedení

25.04. Polanka-Přemyšov, ul. Příměstská 722/29, požár v dutině stromu

13.05. Polanka, ul. Svinovská, tragická dopravní nehoda 2 osobních automobilů

22.05. Polanka, monitoring vodních toků Odry a Polančice

22.05. Polanka, potok Polančice, čištění splavu

22.06. Polanka, ul. 1. května 293/76, požár sazí v komíně

27.06. Polanka, železniční koridor, požár suchého porostu

01.07. Polanka, ul. Hraničky, požár na sloupu el. vedení

12.07. Polanka, hráz rybníka, technická pomoc - vyproštění srny z plotu

25.08. Polanka, monitoring vodního toku Polančice

26.08. Polanka, ul. 1. května 484/13, provizorní zastřešení větrem poškozené střechy RD

26.08. Polanka, ul. Za Humny, odstranění spadlého stromu komunikace

30.09. Polanka, ul. K Pile, odstranění dvou spadlých stromů cyklostezky

12.11. Polanka, ul. Jaroslava Štorkána 377/1, požár kontejneru na papír

Během uplynulého roku se členové zásahové jednotky aktivně zapojovali do akcí pořádaných výborem SDH jako např. brigádnické práce v HZ, statické ukázky při akcích apod.

V měsíci listopadu se pět členů jednotky zúčastnilo soutěže Ostravská rallye, kde pro ně bylo připraveno celkem pět úkolů, které měly prověřit akceschopnost a zručnost členů jednotek. Některé úkoly jim daly pořádně zabrat, ale jiné členové zvládali dokonale.

V ekonomické oblasti v tomto roce se SDH podařilo dodržet schválený vyrovnaný rozpočet. Na krajskou dotaci jsme sice nedosáhli, ale dotace z ÚMOb a sponzorské dary nám velice pomohly v celoročním hospodaření. Náš sbor hlavně musel investovat do nákupu nového inventáře a vybavení kuchyně, nákupu regálů a vylepšení interiéru zrekonstruované hasičské zbrojnice.

Jiří Petr

 
Neděle, 23. Červen 2024

Design by: LernVid.com