Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci.

Tisk

Z Polánek do naši Polanky

Součástí oslav 120. výročí založení SDH v Polance nad Odrou bylo již 3. setkání hasičů z obcí s názvem Polanka z ČR. Termín setkání byl již znám rok dopředu, takže náš přípravný výbor měl dost času na zabezpečení této akce, kdy bylo nutno připravit program oslav i detailní doprovodné akce, ubytování, stravu, upomínkové předměty, pozvánky pro hosty atd. Bylo kontaktováno dalších 7 Polanek, z toho 4 Polanky se omluvily a to z důvodu velké vzdálenosti a nebo pro nevhodný termín. Ve dnech 16.-18. srpna nastal konečně den D, kdy mohly začít třídenní oslavy. Ty začaly již v pátek odpoledne dnem otevřených dveří naší hasičské zbrojnice. Odpoledne jsme jako první hosty přivítali delegaci z družební obce Zliechov ze Slovenska. V podvečer dorazili autobusem i naší hosté z Polánky u Malešova i delegace hasičů z Polánky u Moravského Krumlova se svou Avii a s několika osobními vozidly. Obě dvě skupiny po daleké cestě a nezbytném občerstvení v areálu si ihned začaly budovat stanové městečko pod kaštany v areálu Dělnického domu a jejich harmoniky byly slyšet dlouho do noci.

V sobotu kolem 9. hodiny jsme nemohli přeslechnout známé hudební nástroje a písničky. To bylo znamení, že se dostavili další zástupci třetího srazu a to hasičský automobil a plně obsazený autobus hasičů z Valašské Polanky. Ti v začínajícím tropickém horku vzali útokem náš prodejní stánek s pivem a rychle doplňovali tekutiny, neboť měli před sebou i s dalšími účastníky 3. srazu další náročný program a to prohlídku Hasičského muzea a centrální hasičské stanice v Ostravě. V sobotním dopoledni proběhla slavnostní valná hromada, které se mimo naše členy a zástupců delegací z Polánek, zúčastnily i další delegace z okolních sborů a zástupců místních organizací a rovněž hosté z významných veřejných institucí. Jako ocenění našeho sboru nám byla předána zástupcem ústředí hasičů z Prahy Stuha k Čestnému praporu II. stupně. Několika dalším členům SDH byly předány medaile a čestná uznání. Během slavnostní valné hromady si všechny delegace navzájem vyměnily upomínkové předměty. Moc času na odpočinek po společném obědě nezbylo, protože sobotní odpoledne konečně otevřelo brány Dělnického domu pro veřejnost. Dva obrovské stany s posezením se začaly plnit a tak diváci mohli sledovat soutěže v požárním útoku zúčastněných Polánek v kategorii mužů, žen a veteránů. Celkové výsledky dopadly trochu jinak, než jsme si představovali, ale takový je požární sport. V kategorii veteránů jsme obsadili 3. místo, kategorii mužů vyhrál náš sbor a kategorie žen se náš sbor nezúčastnil. O žíznivé a hladové diváky se postaraly obsluhy několika prodejních stánků z řad našich členů SDH. V odpoledním programu nastal čas pro kamarádské přípitky a posezení. Reprodukovanou hudbu čím dál více vytlačovaly harmoniky a bubny našich hostů. V podvečer zpozornili diváci z naší Polanky, ale hlavně i naši hosté, neboť začala soutěž mezi Polankami v tajné disciplíně. V tomto rozžhaveném podvečeru přišla velice vhod práce družstev s vodou a hned v druhém pokusu jsme byli svědky neplánované ukázky „Miss mokré tričko“. Zde musím podotknout, že se této akce zúčastnilo i družstvo ze Zliechova. Vítězem soutěže v tajné disciplíně se stalo naše družstvo. Po této soutěži již následovala taneční zábava s hudební skupinou Prak a rozpálený asfalt házenkářského hřiště se stal tanečním parketem jak pro všechny delegáty z Polánek, tak i pro naše spoluobčany. Během taneční zábavy byl program doplněn o vystoupení mažoretek z Dolní Lhoty, které sklidily obrovský aplaus, stejně jako ohnivá show i nádherný 10-ti minutový ohňostroj od firmy RAPPA. Úderem půlnoci hudební produkce musela skončit, ale roztančení a rozveselení diváci zůstali ještě na svých místech. To už se na svůj návrat do své obce chystali hasiči z Valašské Polanky. Ještě těsně před odjezdem všem přítomným divákům zazpívali Valašskou hymnu a po hodině loučení se všem podařilo nastoupit do autobusu a odjet domů.

Pro nás organizátory byla sobotní noc velmi krátká, protože již za svítání jsme museli celý areál uklidit a opět připravit na neméně zajímavý nedělní program. Ten začal dopoledne ukázkou moderní hasičské techniky a to zejména vozidel a jejich vybavení. Statické ukázky byly doplňovány ukázkami dynamickými, kdy mohli návštěvníci shlédnout ukázky, které by jinak asi nikde nemohli vidět, jako např. slaňování z hasičského 30-ti metrového žebříku, ukázkou hydraulických i pneumatických vyprošťovacích zařízení, ukázkou ochranných obleků. Po obědě se začali balit další hosté a to z Polánky u Malešova, kteří to měli k nám nejdále. Areál Dělnického domu se opět začal plnit občany. Zábavné odpoledne začalo ukázkou z SDH Řepiště, jak a s jakou technikou se kdysi hasívalo. Přesně v 13.30 hodin se rozezněla siréna na naší hasičské zbrojnici, která zahájila velké námětové cvičení na budovu Dělnického domu spojenou se záchranou osob ze střechy i vnitřních prostor budovy. Ta byla dosti dobře zadýmena dýmovnicemi a tak valící se dým z oken přispěl k celkové atmosféře zásahu. Tohoto cvičení se zúčastnila jednotka profesionálních hasičů z Ostravy, ale i okolní dobrovolné požární sbory. Ihned po tomto cvičení začala další část dopoledních programů. Příjemnou zábavu zpestřila dechová hudba z Polanky, kterou prolínaly opět ukázky z činnosti požárních jednotek jako např. vyproštění osob z havarovaného osobního automobilu, ukázka zásahu při úniku nebezpečné látky a ukázka hašení pěnou. Zpestřit tak bohatý program se podařilo i vystoupení cvičenek z Dělnické tělovýchovné jednoty se svým programem irských tanců. Stejně velký byl zájem dětí o bezplatný skákací hrad, další návštěvníky zejména zaujala výstava automobilů firmy Auto Heller, autoškoly NOBE, laserová střelnice Corrado. V podvečer jsme se loučili s našimi hosty ze Zliechova, kteří letos v září oslaví 90. výročí založení sboru. Prosluněná neděle pomalu skončila a s ní i třídenní maratón našich oslav a setkání hasičů z dalších Polanek. Pro naše členy bylo nutné ještě obětovat i pondělí a to hlavně k úklidu areálu, vrácení zapůjčených věcí, účtování. Nezbývá nám nic jiného než tlustou čarou uzavřít tyto oslavy 120. výročí založení SDH v Polance nad Odrou a poděkovat členům SDH i nečlenům, kteří se zasloužili o zdárný průběh i přípravu oslav a setkání. Poděkování patří i našim obsluhám prodejních stánků, kdy jsme vyčepovali 18 sudů piva a 4 sudy kofoly, stejně tak i naším kuchařkám za přípravu a výdej několika set porcí jídel. Velké poděkování patří i starostovi obce panu Pavlu Bochniovi za aktivní spolupráci při organizaci této akce i za finanční příspěvek z fondu ÚMOb. Chtěli bychom poděkovat i vedení Magistrátu města Ostravy, který částečně pokryl finanční náklady oslav. Po konečném vyúčtování oslav jsme mohli konstatovat, že jen výdaje na tyto oslavy 120 let založení našeho sboru a 3. setkání hasičských Polánek, byly vyčísleny na 173 007,- Kč. Hlavní poděkování patří našim hostům z Polánek a ze Zliechova, že si našli čas přijet za námi do Polanky a doufáme, že se jim u nás líbilo. Děkujeme i vám občanům, účastníkům, sponzorům, hasičům a účinkujícím, že jste se těchto oslav osobně zúčastnili a tím pomohli završit toto období, které opět ukázalo, že hasiči z Polanky nad Odrou jsou dobrým spolkem. Už teď se všichni těšíme do Polánky u Moravského Krumlova, která už příští rok koncem června bude pořádat 4. sraz hasičů z obcí s názvem Polanka.

srpen 2013

Stanislav Výtisk

 
Neděle, 23. Červen 2024

Design by: LernVid.com