Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci.

Pomoc jednotky po řádění ničivého tornáda na Hodonínsku

Na konci měsíce června byla jednotka SDH Polanka nad Odrou zařazena do 3. odřadu pomoci obcím zasaženým ničivým tornádem na Hodonínsku, organizovaným Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje. Do odřadu bylo zařazeno celkem sedm jednotek. Spolu s námi ještě jednotky SDH Těrlicko, Bohuslavice, Frýdek-Místek, Ostrava – Zábřeh, Slatina a Hradec nad Moravicí. Z naší jednotky vyrazilo šest členů: Ondřej Cága, Jaroslav Planka, Jiří Machů, Jiří Petr, Dalibor Kotala a Lukáš Všetečka. Odjezd byl naplánován na středu 30.6.2021 ve 2:00 s návratem ve čtvrtek 1.7.2021 v nočních hodinách.  Všichni členové se sešli v úterý dopoledne k přípravě vozidla DA-15 MB, ze kterého byly vytažena některá čerpadla a dýchací přístroje, jež nebyly na místě zásahu potřeba, a nahrazeny motorovými pilami, motorovou rozbrušovací pilou a kanystry s pohonnými hmotami. Byly přidány také lopaty, sekery, nůžkový stan, doplněno nářadí Pomoc obcím postiženým tornádem 2021a nabroušené řetězy k pilám. Po umytí vozidla byla jednotka rozpuštěna, aby si ještě odpočinula před odjezdem. Sraz byl na hasičské stanici ve středu v 1:30. Všichni členové si sbalili zásahové oděvy, oblekli se do pracovního stejnokroje, sbalili spacáky a osobní věci. Poté jednotka přejela na krajskou centrální hasičskou stanici v Ostravě – Zábřehu, kde si všechny jednotky vyslechly organizační  pokyny od velitele odřadu DiS. npor. Ing. Lukáše Poppa a vyrazili v koloně směr Hodonínsko. Protože byl příjezd naplánován na 6:00 a kolona měla ještě čas, měli jsme zastávku na čerpací stanici asi 25 km před cílem. Když obsluha čerpací stanice zjistila, že jim jedeme pomáhat, nabídli nám kávu zdarma. Protažení a občerstvení jsme vyrazili na seřadiště v Podivíně, kde jsme počkali na přiřazení do sektoru a poté vyjeli na určené místo do Hodonína. Cílem naší cesty se stala Základní škola „U Červených domků“, kde sloužil i předchozí odřad. Na místě byla každá jednotka rozdělena na dvě tříčlenná družstva a nastal čas pustit se do práce. Za úkol jsme dostali pořezat pozůstatky náletového lesíku, tvořeného převážně vzrostlými stromy akátů, rostoucího mezi školou a přilehlým sídlištěm. Družstva se střídaly vždy po 30 minutách, kdy jedno družstvo řezalo a druhé odpočívalo. Zde se ukázalo, že vzít sebou stan, byl skvělý nápad, protože tornádo polámalo téměř všechny stromy a my jsme si mohli vytvořit zázemí, ve kterém byl příjemný stín. V jídelně školy zajistil Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje catering, kde bylo možné si dát studené nápoje a nějakou svačinu. Zde jsme měli také teplý oběd. Po obědě a odpočinku jsme do odpoledních hodin pokračovali v řezání stromů. Krátce po večeři a brífingu, která se konala v přírodní učebně v areálu školy, jsme ještě uložili a roztřídili nařezané stromy v areálu školy a šli si připravit nocleh do školní tělocvičny. Rovněž nám byla zajištěna sprcha na přilehlém fotbalovém stadionu. Kvůli poškození plynového vedení tekla pouze studená voda, která ale byla po parném dni velice osvěžující. Před spaním jsme se ještě zašli podívat na zpustošené části města, dali si zasloužené studené čepované pivo a pak hurá spát.  V 7:00 následujícího dne nás čekala snídaně v jídelně a poté přesun do blízkého lesa. Jak jsme později zjistili, v lese se nacházel dětský tábor, který tornádo doslova srovnalo se zemí. Zde jsme strávili celý den řezáním popadanýchPomoc obcím postiženým tornádem 2021 vzrostlých stromů, převážně dubů a borovic, s podporou těžké techniky hasičů z Mělníka a Kutné Hory. Na oběd a večeři jsme se již nikam nepřesouvali, ale byla nám přivezena na místo v podobě chlazených nápojů, řízků, baget a takzvaných krabiček. Tyto práce byly ukončeny po 18. hodině, kdy jednotky sbalily nářadí a postupně odjely na čerpací stanici doplnit pohonné hmoty na cestu domů. Po natankování pohonných hmot jsme měli opět domluvenou sprchu na přilehlém fotbalovém stadionu, která znovu přišla vhod. Nadešel čas odjezdu a nám nezbývalo, než se rozloučit s velitelem sektoru, který nás pochválil a poděkoval nám za skvěle odvedenou práci. Protože zbylo hodně baget ze svačiny, domluvili jsme se s velitelem odřadu, že je vezmeme do vozidla a po cestě je předáme členům IZS do některé ze zasažených obcí. A tak jsme měli možnost podívat se i do Lužic, Mikulčic, kde jsme předali bagety do velitelského vozu PČR, a Moravské Nové vsi. Dále nás čekala jen cesta domů, kam jsme dorazili po 23. hodině. Následující den jsme se sešli ještě jednou, abychom uvedli obě vozidla do stavu pohotovosti. Věřím, že na to co jsme viděli a zažili nikdo z nás určitě nezapomene. Na závěr bychom chtěli poděkovat úřadu městského obvodu Polanka nad Odrou za nakoupení nebytného pracovního náčiní a pracovních rukavic a prodejně Potraviny u Milana za dar ve formě hygienických potřeb a energetických nápojů.

fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii

Jiří Petr

 

VÍTEJTE  NA  STRÁNKÁCH  SDH  POLANKA

hasičárna


Polanka nad Odrou je městským obvodem na jihozápadě Ostravy. Polanka má rozlohu 17,3 km2 a k 1. lednu 2021 měla 5 095 obyvatel. Obcí protéká řeka Polančice, která ji také dala své jméno a hranici Polanky uzavírá řeka Odra. Součástí obce je i Národní přírodní rezervace Polanská Niva, jejíž část je také začleněna do chráněné krajinné oblasti Poodří. Nejvyšší bod je 274 metrů n.m. a nachází se na Janové, vlevo před dálnicí a nejnižší bod je 212 metrů n.m., který se nachází u hladiny řeky Odry pod železničním mostem Polanecké spojky, kde končí katastr obce.

Sbor dobrovolných hasičů Polanka nad Odrou je členem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a okresního sdružení hasičů Ostrava. V rámci okresního sdružení je členem okrsku č. 4. Zásahová jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Polanka je řazena v kategorii JPO III (Jednotka požární ochrany). Tato jednotka je součástí Integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje v Územním odboru Ostrava.

Na těchto stránkách najdete především informace týkající se převážně činnosti místního hasičského sboru v oblasti samotné podstaty hasičství. Jedná se o informace o zásazích, technice a o účasti na hasičských soutěžích. Nechybí ani historie sboru, která je těsně spjata s historií obce.

SDH Polanka zastřešuje činnost kroužku mladých hasičů. Mladí hasiči se již tradičně se zúčastňují soutěží v požárním sportu a to jak oficiální soutěže hasičské mládeže - hry Plamen, tak i místních klání. Dosažené výsledky jsou více než uspokojující.

Nezbytnou součástí každého sdružení, teamu, či kolektivu jsou také psané a nepsané stanovy, které morálně zavazují každého člena. I sbory dobrovolných hasičů mají taková pravidla a ta jsou shrnuta v Hasičském desateru.


FB_icon Přidejte se k nám i na Facebooku FB_icon

 
Pátek, 17. Září 2021

Design by: LernVid.com